[Rozmiar: 30415 bajtów] NSZZ "Solidarność"
Polskie Radio i Telewizja

www.warszawa.mazowsze.pl/solidarnoscrtv
e-mail:    gutowski@warszawa.mazowsze.pl
Komisja Zakładowa
1981
Komisja Krajowa
1981
Studio "Solidarność"
Koło Emerytów i Rencistów RTV


[Rozmiar: 19907 bajtów]


Strona poświęcona historii NSZZ Solidarnośc
w Polskim Radiu i Telewizji


Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU - WIARY W REALIZACJĘ ZMIAN
ROZPOCZĘTYCH W RADIU I TELEWIZJI ŻYCZY - SOLIDARNOśĆ PRTV Z 1980 ROKU.

Minęło już 38 lat! Jak było...


Represje Stanu Wojennego w Polskim Radiu i Telewizji 1981-89 >>

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

W związku z Rocznicą Stanu Wojennego z 13 grudnia 1981 r. Prezydent RP Andrzej Duda
odznaczył Orderem Polonia Restituta (róznych kategorii) ok.50 członków "Solidarności "
z całej Polski. Odznaczenia otrzymali m.in. Marek Markiewicz - Solidarność RTV w Łodzi
i Zygmunt Gutowski - Solidarność RTV w Warszawie (na zdjęciu z małżonkami)
oraz Stanisław Matejczuk - obecnie koordynator Polonia Semper Fidelis w USA >>
(na zdjęciu z koordynatorem na Górny Sląsk - Wojciechem Kosibą).
Listę wcześniej odznaczonych członków NSZZ Solidarności podamy w najbliższym czasie.
-------------------------------------------
Co jeszcze z przemian rozpoczętych przez Solidarność w 1980 roku pozostało
jako zadanie dla młodego pokolenia?

Apel KZ NSZZ Solidarność PRiTV
z 16 sierpnia 1981 roku >>

Dokumenty IPN >>
[Rozmiar: 55934 bajtów]
Prezentacja - Refleksje o Solidarnosc PRTV >>

Piosenki z tamtych dni Macieja Pietrzyka

--

8 grudnia 2015 r. odbyła się w SDP Konferencja na temat nowego projektu ustawy o radiu i telewizji. z udziałem red. Krzysztofa Czabańskiego - wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Może po 34 latach od opracowania przez Solidarność PRTV projektu uspołecznienia radia i telewizji i debaty nad nim właœnie w budynku Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - uda się choć częœć tych wniosków z tej naszej debaty
wprowadzić w życie . Dla przypomnienia – nasz projekt opublikowany
w Tygodniku Solidarność i przekazany do ówczesnego Sejmu...

Projekt Ustawy o Towarzystwie Radia i Telewizji>>

Propozycja dyskusji w Tygodniku Solidarnosc - listopad 1981>>

Zygmunt Gutowski b. sekretarz KK i KZ Solidarnoœć PRiTV w Warszawie.
– wspołinicjator tamtej ustawy tel. 602126206

Czy otwarcie teczek TW Bolek z przeszłości może ułatwić odpowiedż na pytanie:
co się stało z Polskim Radiem i Telewizja po roku 1989 i trwało do stycznia 2016?


***<
[Rozmiar: 55934 bajtów]

Rozmiar: 134141 bajtów  
Od spotkania opisanego niżej odeszli już od nas śp Piotr Mroczyk - przewodniczący KZ "S" w Warszawie  Malgorzata Jedynak-Pietkiewicz oraz śp Marek Staśko - sekretarz KZ "S" we Wrocławiu >>> 

Spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność: po 25 latach - 13.12.200513.12.2005
        Historia "Solidarności"opisana na stronach NSZZ "Solidarność">>

[Rozmiar: 55934 bajtów] ---[Rozmiar: 55934 bajtów] --[Rozmiar: 55934 bajtów]

Młodzież z VII LO im. Juliusza Słowackiego na Ochocie podjęła trud spisania wspomnień internowanych działaczy "S".Po 2 latach zostaly one wydane staraniem p. Burmistrz Ochoty - Katarzyny Łęgiewicz. Na zdjęciu - z jednym z internowanych, Zygmuntem Gutowskim z Solidarnoœci Polskiego Radia i Telewizji. Uczniowie spisali również wspomnienia Andrzeja Newelskiego z PRiTV, Agnieszki Romaszewskiej i Marcina Frybesa.

Obecna Solidarnośc Radia I Telewizji nadal nie chce pamiętać o tamtych czasach...

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

Spotkanie prezesa TVP - Jacka Kurskiego z członkami Koła Seniorów "Solidarnosci RTV" - od lewej - Elżbieta Bylińska, Nela Duda, Jagoda Brzozowska. Na kolejnych zdjęciach - z Zygmuntem Gutowskim oraz z Aleksandrem Pałacem i Krzysztofem Wojtowiczem.

[Rozmiar: 55934 bajtów] --[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

Spotkania po latach - z jednej celi nr 14 w Białołęce: Bogumił Sielewicz, Zygmunt Gutowski i Marek Borowik.
13 grudnia 2016 r w Warszawie i w Brukseli było widać - kto walczy dzisiaj o utrwalenie podziałów z 1982 roku?
Członkowie Komisji Zakładowej "S" z 1981 roku - Maria Jesionkiewicz, Zygmunt Gutowski i Nela Duda.
 

Rocznica Stanu Wojennego 

[Rozmiar: 24649 bajtów]          [Rozmiar: 92140 bajtów]


   Ś.p. Czesłąw Dygant - członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarnośc" RTV i jeden z głównych działaczy Podziemnej "Solidarności" RTV, współwydawca Biuletynu RTV.    Na zdjęciu po lewej wraz z Zygmuntem Gutowskim i Wojciechem Gąsowskim.
13 GRUDNIA - ROCZNICA STANU WOJENNEGO 1981 ROKU
Zrujnowany kraj, wielu zabitych i rannych, tysiące więzionych i zmuszonych do emigracji ,  zniuewolony na wiele lat i wyłączony ze światowej społecznosci naród, zatrzymany na wiele, wiele lat rozwój gospodarczy , naukowy i kulturalny Polski.
Czy można w tej sytuacji dyskutować po latach, że było to zło konieczne?
Proponujemy przesłanie do nas odpowiedzi na następujące pytanie:
Jak "Solidarność" wpłynęła na moje życie, na życie mojej rodziny,
na losy naszej Ojczyzny?"
e-mail:     gutowski@warszawa.mazowsze.pl <     Dziękujemy.
Prace będą publikowane na stronach   www.warszawa.mazowsze.pl/solidarnoscrtv
Wspomnienia członków Solidarności RTV:
Barbara Rogalska - Weryfikacja >>>
Spotkanie twórców Telewizyjnego Studia "Solidarność" z 1989 roku


9 grudnia 2005 roku odbyło się spotkanie Telewizyjnego Studia "Solidarność "

Fotoreportaż >>

 


Rozmiar: 56720 bajtów
[Rozmiar: 82047 bajtów]
[Rozmiar: 34374 bajtów]

[Rozmiar: 49982 bajtów]
[Rozmiar: 75434 bajtów]
[Rozmiar: 80087 bajtów]
[Rozmiar: 45809 bajtów]

Administrator -  "Polska-Europa-Polonia". e-mail:pep@warszawa.mazowsze.pl>>>

Wszelkie prawa zastrzeżone.

stat4u