WIZYTA Z SIOSTRZANEGO MIASTA SAN DIEGO

Mazowiecki Urząd Wojewódzki odwiedziła pani dr Zofia Dziewanowska z San Diego (USA), wiceprezes Stowarzyszenia Miast Siostrzanych San Diego - Województwo Mazowieckie. Kontynuując rozmowy rozpoczęte podczas niedawnej wizyty prezesa prof. Janusza Supernaka - omówiła ona z dyr. Zygmuntem Gutowskim i kierownikiem Leszkiem Chemperkiem z Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą szereg wspólnych inicjatyw planowanych w% jubileuszowym roku 2000, szczególnie w dziedzinie kontaktów między młodymi ludźmi oraz wymianie kulturalnej i sportowej.