XXXII  Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediw KSF Niepokalana 2017”

the 32st  International Catholic Film and Multimedia Festival “KSF Niepokalana 2017

Biuro Festiwalu/ Festival Office : Katolickie Stowarzyszenie Filmowe

ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, POLSKA  tel./ fax : (+48 22) 8234489; +48 604445824; +48 601814096; 

                                    E-mail :     festiwal@ksfNiepokalana.pl 
 Internet: 
www.ksfNiepokalana.pl     or   www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalana

Zakończenie Festiwalu: 08.10. 2017  w Warszawie  / Closing Ceremony  the 8th of  October, 2017 in Warsaw

                           Formularz Zgłoszenia  /  Entry Form
                                    Otwarcie Festiwalu 30 marca 2017 / Festival Opening Ceremony the 30th of March, 2017

                       Termin zgłoszeń 30 czerwca, 2017 roku / The deadline for entries the 30th of June, 2017
  
              

 

Zgłaszam :

I am sending in:

______________
  
teledysk
   viceoclip

film fabularny /

feature film

film dokumentalny

documentary film

program TV

TV program

program edukacyjny

educational program

 

 

film amatorski

amateur film

program radiowy

radio program

program multimedialny multimedia program

 

 

strona internetowa

internet website

 

 

Tytuł oryginału

Original title

 

 

Tytuł angielski

English title

 

 

Tytuł polski

Polish title

 

 

Reżyser / Autor

Director / Author

Adres prywatny/ Address:

Telephone :

Fax:

E-mail:

 

 

Scenarzysta

Script

Adres /Address

Telephone:

Fax:

E-mail:

 

 

Producent (firma)

Producer

Adres /Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

 

 

Dystrybutor

World Sales

Adres /Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

 

 

Zdjęcia

Photography

Adres /Address :

Telephone :

Fax:

E-mail:

 

 

Montaż

Editing

 

 

Muzyka

Composer

 

 

Główni aktorzy

Main actors

 

 

Kraj i rok produkcji

Country and year of production

 

 

Język:

Language:

oryginału/

of original

dubingu /

of dubbing

napisów /

of subtitles

listy dialogowej /

of script

 

 

Parametry techniczne oryginału

Technical information of the master

Format

Czas projekcji

Running time    ____ __min  _______sec.

 

 

Miejsce i data premiery

Locate and date of first performance

 

 

 

 

Na jakim festiwalu był pokazywany ?  / At what festivals has the film been shown before ?

Nagrody i wyróżnienia / Prizes or mentions

\

 

 

 

 

 

 

Krótka treść filmu (maks. 60 słów)

Brief synopsis (max. 60 words)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reżyser / Director

Nota biograficzna / Biographical note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie  w formacie .doc lub . rft  prosimy przesłać pocztą elektroniczną
- filmy zagraniczne
wraz z listą dialogową w języku polskim  lub angielskim.
 Filmy polskie - z listą dialogową po zakwalifikowaniu do przeglądu konkursowegoo zakwalif
P
łyty przeglądowe- 5 kopii w formacie DVD, VCD lub CD oraz ewentualne materiały promocyjne (zdjęcia, plakaty, itp.) prosimy przesłać lub dostarczyć do Biura Festiwalu. (poniedziałek godz.  15-18; środa godz.  11-14 ew do skrzynki )

Krótki fragment filmu  /2-5 minut/) będzie  publikowany w internecie na stronach  Festiwalu i YouTube
.Prosimy o ew. nades
łanie zwiastuna lub fragmentu filmu ..............................................................

Płyty przeglądowe wraz z materiałami promocyjnymi pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych i promocyjnych.

 

 

 

 

Please send the Entry Form in .doc or rft with the script in Polish or English by e-mail.  Previewing disks – 5 copies on DVD, VCD or CD format and eventually promotional materials (stllis, posters, etc.) should be sent or delivered directly to the Festival Office (Monday 3 pm - 6 pm and Wednesday 11am -2 pm) .

The short trailer of the film (2-5 minutes) to be published on the Festival's website and You Tube.

Please send your trailer  if possible.....................................................................

Demo disks and promotional materials will be stored in the Festival's Archive and can be used for educational and promotional purposes.

 

 

O wyrażam zgodę na emisję filmu / programu w Katolickiej Telewizji / Radiu w Polsce bezpłatnie __ / odpłatnie __

O wyrażam zgodę na dystrybucję kaset lub DVD / płyt CD w Polsce i innych krajach bezpłatnie __/ odpłatnie ____ 

O I am interested to show the film in the Catholic Television in Poland - free of charge ___ / cost appr. ______
O I am interested to distribute videocassette or DVD - free of charge ____ / cost appr ______ 


 .......................................; data / date................................. podpis / signature ……………………