FILMY I PROGRAMY TELEWIZYJNE
POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY „POLSKIE  OJCZYZNY 2013”

8F001 : Koledzy. Portret z pamięci   -  27 min.  Autor: Gabriela Mruszczak 8

8F002  Nic się nie dzieje   - 51min 19 sek.   Autor Marek Czapla

8F003   57.5 Miles  - 60 min.   Autor:  Leszek Szura SDS

8F004 Kardynał Wojtyłą Papieżem!    50 min. 36 sek. Autora Krzysztof  Tadej

8F005 Karolina Kaczorowska. Nigdy nie zapomnę  Autor Krzysztof  Tadej 

8F006   Karolina Kaczorowska. Mój mąż Ryszard Kaczorowski   odcinek cyklu programów pt. „Notacje”     -   10 min. Autor Krzysztof  Tadej     

8F007  Tajemnica Benedykta XVI  -   26 min. 15 sek. Autor Krzysztof  Tadej  

8F008 Papież Franciszek - 26 min. Autor Krzysztof  Tadej 

8F009 Tajemnica Jasnej Góry  24 min. Autor Krzysztof  Tadej 

8F010 Miłość w czasach wyklętych   21’ autor  Sławomir Mazur

8F011 Droga136 min  Autor...... s. Barbara Marczewska SM,    s. Agnieszka Wrońska SM

8F012 „Polska – Bretania”          90 min    Autor                    Piotr Zarębski

8F013 Millenijne dzieło polonii kanadyjskiej w Brampton  58min 47 sekund

8F014 Bracia męczennicy  i 38 min 42 sekund  

8F015 Dom obrony życia w Pisarówce”   58 min 47 sekund
Autorzy Joanna Adamik, Katarzyna Katarzyńska

8F016 Piąta Ewangelia z Janem Pawłem II” 60 min 07 sekund Autor Joanna Adamik, Katarzyna Katarzyńska, Andrzej Baczyński

8F017 Piękna Pani. Prawdziwa historia  i 14 min.  Autor  Rafał Gużkowski

8F018 Cyrla   28 min.  Autor   Rafał Gużkowski

8F019  Zatopione w pamięci …41’…Autor..Aleksandra Fudala....

8F020 V Rajd szlakiem Hymnu „Dał nam przykład Bonaparte” 66 min autor Mariusz Jaszczurowski

8F021  Jestem tustela  25 minut  Autor       Kinga Wołoszyn-Świerk

8F022 Miłość ci wszystko wybaczy  25 min. autor . Krzysztof Żurowski

8F023  Wieś św. Franciszka – z cyklu -  My Wy Oni  25 min  
Autor Krzysztof  Żurowski

8F024       „Krwawy Poniedziałek”    6 min  Autor                    Piotr Zarębski

8F025   Polskimi śladami po Wiedniu 24 min. 34 sek.  Autor      Adam Kul

8F026  Dzieje Wiedeńskiej Polonii  Część I - 17min. 30 sek. 
8F027  Dzieje Wiedeńskiej Polonii   Część II - 19 min. 
Autor Adam Kulik

8F028  ”Prawdziwie spadła z nieba”   58 min. 02 sek   Autor...Zdzisław Sowiński

8F029 

8F030  Humanitarne czyny PE Strzeleckiego w Irlandii 27’  Ernestyna Skurjat-Kozek

8F031 Węgierskie serce 62’44” Grzegorz Łubczyk

8F032 Poezja – Piosenka - Wywiad TV    Autora:  Zbigniew Roth

8F033 Bemba Waiting for Godot    Bemba: Čekani na Godota

8F034 Dopisy z rovníku Letters from Equador

English  Letters from Equador   37mins.  Author’ Leoš Ryška, SDB

8F035 … Tři pronikavá světla P. Antonína Šuránka… Three Penetrating Lights of Father Antonín Šuránek
 ....... 13:36… Štěpán Josef Lankočí


8F036 Pražská Loreta
  ...Loreto Prague 24min. Martin Žucha

 

8F037 The Cell Phone  telefon komórkowyhttp://mobil.krec.tv/   ...53:27 ..

Pavel Strakoš, František Klímek  

 

8F038 Jan Paweł II – Apostoł Miłosierdzia  24’57” Autor  Maciej Woźniakiewicz

 

 8F039 Tu wszystko się zaczęło…29’45” Maciej Woźniakiewicz

 

8F040 Quo vadis, homo?  23’58” Autor  Maciej Woźniakiewicz  

 

8F041    Zjazd-Zbyszków-już-za-nami producenta:  Internetowa TV Lublin

Zbigniew Roth

 

 

8F042 Wielki Tydzień w Lorce   - 22 min. 24 sek.

8F043  Lekarze nadziei  autor- Anna Kaszewska

 

8F044  Dr Justine   Autor - Anna Kaszewska

 

8F045 Wobec ciszy   39’ Autor   Karol Kalisty

8F046  Wstańcie bracia  32’  Autor   Karol Kalisty

 

8F047 KL Stutthof = przestroga historii  64 min 23 sek  Autor  Magdalena Buczkowska   

 

8F048-49   Tajemnica Lasu Szpęgawskiego część I i II

 

8F050  Oberlangen   36 minut Autor Małgorzata Brama

 

8F051 Wigilia  50 min Autor Barbara

 

8F052      Honor Miasta    55’       Eugeniusz Starky    USA

 

8F053 Pamięć domu           47’44”  Autor               Beata Hyży-Czołpińska

 

8F054 Parafiada jest super! 35’ Autorzy: Patrycja Michońska-Dynek i Sławomir Dynek

 

8F055 Podhalański generał  11’45” Autor  Elżbieta Szumiec-Zielińska

 

8F056 W  Imieniu Polski -  45minut Alina Czerniakowska

 

8F057 Myśli o Polsce – 40 minut Alina Czerniakowska

 

8F058  Myśli o Polsce – 40 minut - Alina Czerniakowska

 

8F059  Ojczyzna dwóch narodów  35minut    Alina Czerniakowska

 

8F060 Fides at Ratio   Autor...... Wanda Różycka-Zborowska

 

8F061 Pod płaszczem Matki   73 minuty  Autor...... Wanda Różycka-Zborowska

 

8F062  Przyjaciółki  60 minut  ... Wanda Różycka-Zborowska

 

8F063  Kilka pytań       Maja Baczyńska 

 

8F064 Samuraj Chrystusa   1:18:24 Autor...Roman Sikoń...

 

8F065 Tajemnica Tajemnic   Autorzy Agnieszka Porzezińska i Pawel Sobczyk

 

8F066 :

 

8F067

 

8F068

 

8F069 XVIII Forum Polonijne autor Ines Korecka (Ukraina)

 

8F070 Mit o Szarym autor: Grzegorz Królikiewicz

 

8F071 Wieczny tułacz   autor: Grzegorz Królikiewicz

 

8F072 „Adwokat ulicy”  - 50'45”  autor:  Tomasz Wiszniewski

 

8F073 Rok 1863 TVP Historia

 

8F074 Kronikarz czasu wojny TVP Historia

 

8F075 Katedra Polski Walczącej  autor: Andrzej Mrówczyński

 

8F076 Wyspa władców  TVP Historia

 

8F077 Urodzeni dla Rzeszy  autor: Kinga Wołoszyn-Świerk